מקטע זמן
בקרת 5 ק"מ 00:10:39.273
בקרת חצי מתרון 00:36:49.453
בקרת 10 ק"מ 00:40:25.430
בקרת 5 ק"מ 00:51:46.700
בקרת 10 ק"מ 01:11:51.580
בקרת 5 ק"מ 01:23:03.343
סיום 01:34:33.717
סיום 01:34:34.830
כרוז 01:34:51.850