מקטע זמן
בקרת 10 ק"מ 00:31:12.990
בקרת חצי מתרון 00:35:06.697
בקרת 10 ק"מ 00:38:32.253
בקרת 5 ק"מ 00:49:39.730
בקרת 10 ק"מ 01:02:51.313
בקרת חצי מתרון 01:06:36.247
בקרת 10 ק"מ 01:10:19.827
בקרת 5 ק"מ 01:21:57.970
סיום 01:34:21.720
סיום 01:34:22.890
כרוז 01:34:38.247