מקטע זמן
בקרת חצי מתרון 00:35:44.637
בקרת 10 ק"מ 00:39:13.940
בקרת 5 ק"מ 00:50:12.240
בקרת חצי מתרון 01:06:45.973
בקרת 10 ק"מ 01:10:22.763
בקרת 5 ק"מ 01:21:29.543
סיום 01:33:12.903
סיום 01:33:14.107
כרוז 01:33:29.110