מקטע זמן
בקרת חצי מתרון 00:34:52.890
בקרת 10 ק"מ 00:38:22.457
בקרת 5 ק"מ 00:49:31.160
בקרת חצי מתרון 01:06:03.190
בקרת 10 ק"מ 01:09:37.520
בקרת 5 ק"מ 01:20:50.697
סיום 01:32:09.907
סיום 01:32:10.770
כרוז 01:32:26.690