מקטע זמן
בקרת 5 ק"מ 00:10:07.543
בקרת 10 ק"מ 00:31:22.733
בקרת חצי מתרון 00:34:52.473
בקרת 10 ק"מ 00:38:12.510
בקרת 5 ק"מ 00:49:04.770
בקרת חצי מתרון 01:05:21.743
בקרת 10 ק"מ 01:08:44.730
בקרת 5 ק"מ 01:19:38.343
סיום 01:31:08.213
סיום 01:31:09.720
כרוז 01:31:24.383