מקטע זמן
בקרת 10 ק"מ 00:38:03.690
בקרת חצי מתרון 01:04:46.927
בקרת 10 ק"מ 01:08:10.030
סיום 01:30:01.147
כרוז 01:30:20.407