מקטע זמן
בקרת חצי מתרון 00:33:42.750
בקרת 10 ק"מ 00:36:56.070
בקרת 5 ק"מ 00:47:16.823
בקרת 10 ק"מ 00:59:17.553
בקרת חצי מתרון 01:02:39.993
בקרת 10 ק"מ 01:05:56.820
סיום 01:28:24.740
סיום 01:28:26.700
סיום 01:28:30.323
סיום 01:28:31.817
סיום 01:28:35.750
כרוז 01:28:40.953