מקטע זמן
בקרת 10 ק"מ 00:30:25.233
בקרת חצי מתרון 00:33:43.697
בקרת 10 ק"מ 00:36:56.500
בקרת 5 ק"מ 00:47:17.700
בקרת 10 ק"מ 00:59:25.500
בקרת חצי מתרון 01:02:48.243
בקרת 10 ק"מ 01:06:07.817
סיום 01:27:55.207
סיום 01:27:55.827
כרוז 01:28:10.683
כרוז 01:52:10.960
כרוז 01:52:15.217