מקטע זמן
בקרת 5 ק"מ 00:09:47.230
בקרת 10 ק"מ 00:30:24.980
בקרת חצי מתרון 00:33:43.197
בקרת 10 ק"מ 00:36:56.250
בקרת 5 ק"מ 00:47:16.570
בקרת 10 ק"מ 00:59:17.530
בקרת חצי מתרון 01:02:39.993
בקרת 10 ק"מ 01:05:56.570
בקרת 5 ק"מ 01:16:40.343
סיום 01:27:25.453
סיום 01:27:26.317
כרוז 01:27:41.983