מקטע זמן
בקרת 5 ק"מ 00:09:30.300
בקרת 10 ק"מ 00:29:17.980
בקרת 10 ק"מ 00:29:18.727
בקרת חצי מתרון 00:32:36.193
בקרת 10 ק"מ 00:36:31.070
בקרת 5 ק"מ 00:46:53.770
בקרת חצי מתרון 01:01:58.000
בקרת 10 ק"מ 01:05:09.317
בקרת 5 ק"מ 01:15:20.590
סיום 01:25:43.703
סיום 01:25:45.690
כרוז 01:25:59.233