מקטע זמן
בקרת 5 ק"מ 00:09:22.973
בקרת חצי מתרון 00:32:44.693
בקרת 10 ק"מ 00:35:52.500
בקרת 5 ק"מ 00:46:08.963
בקרת חצי מתרון 01:01:32.490
בקרת 10 ק"מ 01:04:46.823
בקרת 5 ק"מ 01:15:03.190
סיום 01:25:31.450
סיום 01:25:32.313
כרוז 01:25:48.233