מקטע זמן
בקרת 10 ק"מ 00:30:24.480
בקרת חצי מתרון 00:33:42.453
בקרת 10 ק"מ 00:36:55.747
בקרת 5 ק"מ 00:47:16.570
בקרת 10 ק"מ 00:59:16.560
בקרת חצי מתרון 01:02:38.493
בקרת 10 ק"מ 01:05:35.817
בקרת 5 ק"מ 01:15:02.840
סיום 01:25:16.453
סיום 01:25:17.700
כרוז 01:25:32.487
סיום 01:36:24.973
סיום 01:36:25.833
כרוז 01:36:40.060
סיום 02:49:21.440
סיום 02:49:24.833
סיום 02:49:25.860