מקטע זמן
בקרת 5 ק"מ 00:09:23.527
בקרת חצי מתרון 00:32:34.950
בקרת 10 ק"מ 00:35:46.253
בקרת 5 ק"מ 00:45:43.327
בקרת חצי מתרון 01:00:23.487
בקרת 10 ק"מ 01:03:30.630
בקרת 5 ק"מ 01:13:26.840
סיום 01:23:38.697
סיום 01:23:39.310
כרוז 01:23:56.197