מקטע זמן
בקרת 5 ק"מ 00:08:56.527
בקרת חצי מתרון 00:31:02.440
בקרת 10 ק"מ 00:34:04.263
בקרת 5 ק"מ 00:43:37.630
בקרת חצי מתרון 00:57:44.743
בקרת 10 ק"מ 01:00:51.833
בקרת 5 ק"מ 01:10:59.837
סיום 01:21:51.193
סיום 01:21:52.580
כרוז 01:22:07.380