מקטע זמן
בקרת 5 ק"מ 00:09:00.743
בקרת 5 ק"מ 00:43:37.563
בקרת חצי מתרון 00:57:42.987
בקרת 10 ק"מ 01:00:32.307
סיום 01:19:53.197
סיום 01:19:54.303
כרוז 01:20:10.433