מקטע זמן
בקרת חצי מתרון 00:53:54.907
בקרת 10 ק"מ 00:59:30.200
בקרת 5 ק"מ 01:16:22.160
בקרת 5 ק"מ 01:16:22.263
סיום 02:25:45.260
סיום 02:25:46.833