מקטע זמן
בקרת 5 ק"מ 00:15:27.200
בקרת חצי מתרון 00:53:55.400
בקרת 10 ק"מ 00:59:30.223
בקרת 5 ק"מ 01:16:21.263
סיום 02:25:44.480
סיום 02:25:46.117