מקטע זמן
בקרת חצי מתרון 00:51:31.663
בקרת 10 ק"מ 00:56:37.480
סיום 02:23:38.887
סיום 02:23:39.847