תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
1 / 1
100%
swim 1/1
bike 1/1
run 1/1
מקטע זמן
בקרת כניסה לים 00:15:25.430
סיום שחיה 00:41:08.880
סיום שחיה 01:03:39.730
סיום אופניים 01:12:25.280
בקרת אופניים דרום 01:14:13.530
בקרת אופניים צפון 01:24:16.430
בקרת אופניים דרום 01:35:53.480
בקרת אופניים צפון 01:46:14.430
בקרת אופניים דרום 01:57:43.980
בקרת אופניים צפון 02:08:09.380
בקרת אופניים דרום 02:20:01.930
בקרת אופניים צפון 02:31:02.800
סיום אופניים 02:42:45.380
התחלת ריצה 02:48:45.380
בקרת ריצה רחוקה 02:55:41.980
בקרת ריצה רחוקה 03:07:02.680
בקרת ריצה רחוקה 03:18:57.130
בקרת ריצה קרובה 03:25:10.530
בקרת ריצה רחוקה 03:30:53.630
בקרת ריצה קרובה 03:36:36.980
תחילת אופניים 03:38:09.680
בקרת כרוז 03:39:09.780
סיום 03:39:20.230
הצג מפה