תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
4 / 1
25%
swim 1/4
bike 0/4
T2
run 4/4
מקטע זמן
סיום אופניים 00:04:26.100
התחלת ריצה 00:12:38.700
בקרת ריצה רחוקה 00:31:06.350
בקרת ריצה רחוקה 00:59:48.550
התחלת ריצה 01:19:07.750
בקרת כרוז 01:22:29.250
סיום 01:22:57.700
הצג מפה