תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
1 / 1
100%
swim 1/1
T1
bike 1/1
T2
run 1/1
מקטע זמן
בקרת כניסה לים 00:08:22.360
סיום שחיה 00:30:26.760
סיום אופניים 00:33:29.560
בקרת אופניים דרום 00:35:24.660
בקרת אופניים צפון 00:45:29.600
בקרת אופניים דרום 00:57:17.710
בקרת אופניים צפון 01:08:03.410
סיום אופניים 01:20:28.860
התחלת ריצה 01:23:26.860
בקרת ריצה רחוקה 01:30:46.860
בקרת ריצה רחוקה 01:42:54.710
התחלת ריצה 01:50:36.710
בקרת כרוז 01:51:50.660
סיום 01:51:59.410
הצג מפה