תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
1 / 1
100%
swim 1/1
bike 1/1
run 1/1
מקטע זמן
סיום שחיה 00:16:01.400
סיום שחיה 00:32:55.150
סיום אופניים 00:36:22.550
בקרת אופניים דרום 00:37:47.900
בקרת אופניים צפון 00:45:36.150
בקרת אופניים דרום 00:54:39.250
בקרת אופניים צפון 01:02:28.450
בקרת אופניים דרום 01:11:41.800
בקרת אופניים צפון 01:19:43.500
בקרת אופניים דרום 01:28:58.200
בקרת אופניים צפון 01:36:55.150
סיום אופניים 01:46:03.250
התחלת ריצה 01:48:25.500
בקרת ריצה רחוקה 01:53:18.000
בקרת ריצה רחוקה 02:01:13.500
בקרת ריצה רחוקה 02:09:16.700
בקרת ריצה רחוקה 02:17:37.300
התחלת ריצה 02:22:51.400
בקרת כרוז 02:23:48.850
סיום 02:23:57.900
הצג מפה