תוצאה
קטגוריה
17 / 16
95%
מגדר
19 / 18
95%
כללי
19 / 18
95%
swim 13/19
T1
bike 16/19
T2
run 16/19
מקטע זמן
סיום שחיה 00:13:06.600
סיום אופניים 00:15:25.900
בקרת אופניים דרום 00:16:46.400
בקרת אופניים צפון 00:25:49.150
בקרת אופניים דרום 00:37:22.000
בקרת אופניים צפון 00:47:24.550
סיום אופניים 00:58:56.850
התחלת ריצה 01:01:03.450
בקרת ריצה רחוקה 01:08:07.650
בקרת ריצה רחוקה 01:19:40.650
התחלת ריצה 01:26:13.350
בקרת כרוז 01:27:11.400
סיום 01:27:18.750
הצג מפה