תוצאה
קטגוריה
58 / 29
50%
מגדר
58 / 29
50%
כללי
64 / 29
46%
swim 5/64
bike 35/64
run 47/64
מקטע זמן
סיום שחיה 00:12:06.400
סיום שחיה 00:24:52.950
סיום אופניים 00:28:40.700
בקרת אופניים דרום 00:30:23.150
בקרת אופניים צפון 00:39:36.700
בקרת אופניים דרום 00:50:31.500
בקרת אופניים צפון 01:00:00.950
בקרת אופניים דרום 01:10:30.000
בקרת אופניים צפון 01:19:45.000
בקרת אופניים דרום 01:30:30.650
בקרת אופניים צפון 01:39:46.700
סיום אופניים 01:49:39.000
התחלת ריצה 01:53:19.400
בקרת ריצה רחוקה 02:00:42.400
בקרת ריצה רחוקה 02:12:14.800
בקרת ריצה רחוקה 02:23:52.400
בקרת ריצה רחוקה 02:35:16.550
בקרת ריצה קרובה 02:40:50.500
התחלת ריצה 02:42:06.850
בקרת כרוז 02:43:16.550
סיום 02:43:25.250
הצג מפה