תוצאה
קטגוריה
3 / 1
34%
מגדר
39 / 1
3%
כללי
39 / 1
3%
swim 1/39
T1
bike 2/39
T2
run 4/39
מקטע זמן
סיום שחיה 00:11:12.800
סיום אופניים 00:13:20.550
בקרת אופניים דרום 00:14:29.650
בקרת אופניים צפון 00:22:35.650
בקרת אופניים דרום 00:31:45.450
בקרת אופניים צפון 00:39:53.000
סיום אופניים 00:49:00.800
התחלת ריצה 00:50:45.150
בקרת ריצה רחוקה 00:56:04.000
בקרת ריצה רחוקה 01:04:37.000
התחלת ריצה 01:10:00.150
בקרת כרוז 01:10:58.000
סיום 01:11:06.450
הצג מפה