תוצאה
קטגוריה
17 / 9
53%
מגדר
19 / 9
48%
כללי
19 / 9
48%
swim 7/19
T1
bike 9/19
T2
run 8/19
מקטע זמן
סיום שחיה 00:11:12.800
סיום אופניים 00:13:25.850
בקרת אופניים דרום 00:14:44.550
בקרת אופניים צפון 00:23:17.950
בקרת אופניים דרום 00:32:56.200
בקרת אופניים צפון 00:41:11.750
סיום אופניים 00:50:37.250
התחלת ריצה 00:52:17.000
בקרת ריצה רחוקה 00:57:41.900
בקרת ריצה רחוקה 01:06:24.500
התחלת ריצה 01:11:56.700
בקרת כרוז 01:12:52.650
סיום 01:13:01.650
הצג מפה