תוצאה
קטגוריה
17 / 1
6%
מגדר
19 / 1
6%
כללי
19 / 1
6%
swim 3/19
T1
bike 2/19
T2
run 1/19
מקטע זמן
סיום שחיה 00:10:40.700
סיום אופניים 00:12:49.100
בקרת אופניים דרום 00:14:04.000
בקרת אופניים צפון 00:22:10.950
בקרת אופניים דרום 00:31:40.200
בקרת אופניים צפון 00:39:45.250
תחילת אופניים 00:48:41.000
התחלת ריצה 00:50:10.150
בקרת ריצה רחוקה 00:54:56.500
בקרת ריצה רחוקה 01:02:44.500
התחלת ריצה 01:07:40.950
בקרת כרוז 01:08:32.150
סיום 01:08:39.500
הצג מפה