תוצאה
קטגוריה
19 / 2
11%
מגדר
41 / 2
5%
כללי
41 / 2
5%
swim 2/41
T1
bike 1/41
T2
run 5/41
מקטע זמן
סיום שחיה 00:14:43.400
סיום אופניים 00:17:08.750
בקרת אופניים דרום 00:18:27.900
בקרת אופניים צפון 00:26:07.950
בקרת אופניים דרום 00:34:58.150
בקרת אופניים צפון 00:42:41.500
סיום אופניים 00:51:26.500
התחלת ריצה 00:53:26.550
בקרת ריצה רחוקה 00:58:52.600
בקרת ריצה רחוקה 01:07:53.950
התחלת ריצה 01:13:39.000
בקרת כרוז 01:14:37.150
סיום 01:14:45.900
הצג מפה