תוצאה
קטגוריה
29 / 24
83%
מגדר
35 / 27
78%
כללי
35 / 27
78%
swim 20/35
T1
bike 22/35
T2
run 26/35
מקטע זמן
סיום שחיה 00:11:52.200
סיום אופניים 00:14:11.250
בקרת אופניים דרום 00:15:29.300
בקרת אופניים צפון 00:24:17.700
בקרת אופניים דרום 00:33:45.400
בקרת אופניים צפון 00:42:58.700
סיום אופניים 00:52:10.850
התחלת ריצה 00:54:24.150
בקרת ריצה רחוקה 01:00:08.350
בקרת ריצה רחוקה 01:09:37.100
התחלת ריצה 01:15:21.650
בקרת כרוז 01:16:18.850
סיום 01:16:26.150
הצג מפה