תוצאה
קטגוריה
29 / 11
38%
מגדר
35 / 13
38%
כללי
35 / 13
38%
swim 9/35
T1
bike 7/35
T2
run 19/35
מקטע זמן
סיום שחיה 00:10:29.500
סיום אופניים 00:12:24.000
בקרת אופניים דרום 00:13:33.000
בקרת אופניים צפון 00:21:02.100
בקרת אופניים דרום 00:29:38.500
בקרת אופניים צפון 00:37:00.500
סיום אופניים 00:45:27.750
התחלת ריצה 00:46:57.150
בקרת ריצה רחוקה 00:52:25.500
בקרת ריצה רחוקה 01:01:20.800
בקרת כרוז 01:07:36.650
סיום 01:07:44.950
הצג מפה