תוצאה
קטגוריה
29 / 7
25%
מגדר
35 / 9
26%
כללי
35 / 9
26%
swim 10/35
T1
bike 6/35
T2
run 9/35
מקטע זמן
סיום שחיה 00:10:35.350
סיום אופניים 00:12:25.700
בקרת אופניים דרום 00:13:32.500
בקרת אופניים צפון 00:21:00.500
בקרת אופניים דרום 00:29:37.600
בקרת אופניים צפון 00:36:59.300
סיום אופניים 00:45:26.700
התחלת ריצה 00:46:54.600
בקרת ריצה רחוקה 00:51:39.400
בקרת ריצה רחוקה 00:58:57.900
בקרת כרוז 01:04:23.700
סיום 01:04:31.750
הצג מפה