תוצאה
קטגוריה
29 / 5
18%
מגדר
35 / 7
20%
כללי
35 / 7
20%
swim 8/35
T1
bike 0/35
T2
run 30/35
מקטע זמן
סיום שחיה 00:10:27.700
סיום אופניים 00:12:21.550
בקרת אופניים דרום 00:13:30.700
בקרת אופניים צפון 00:21:00.500
בקרת אופניים דרום 00:29:38.000
בקרת אופניים צפון 00:36:57.900
התחלת ריצה 00:46:52.550
בקרת ריצה רחוקה 00:51:20.650
בקרת ריצה רחוקה 00:58:40.700
התחלת ריצה 01:03:09.500
בקרת כרוז 01:03:54.500
סיום 01:04:02.200
הצג מפה