תוצאה
קטגוריה
6 / 2
34%
מגדר
35 / 3
9%
כללי
35 / 3
9%
swim 2/35
T1
bike 0/35
T2
run 29/35
מקטע זמן
סיום שחיה 00:10:27.300
סיום אופניים 00:12:10.850
בקרת אופניים דרום 00:13:17.900
בקרת אופניים צפון 00:20:26.700
בקרת אופניים דרום 00:28:48.600
בקרת אופניים צפון 00:35:57.900
התחלת ריצה 00:45:30.500
בקרת ריצה רחוקה 00:49:40.750
בקרת ריצה רחוקה 00:56:11.600
התחלת ריצה 01:00:13.900
בקרת כרוז 01:00:54.100
סיום 01:01:00.600
הצג מפה