תוצאה
קטגוריה
14 / 8
58%
מגדר
14 / 8
58%
כללי
14 / 8
58%
swim 8/14
T1
bike 8/14
T2
run 5/14
מקטע זמן
סיום אופניים 00:11:56.600
בקרת אופניים דרום 00:13:25.100
בקרת אופניים צפון 00:22:41.350
סיום אופניים 00:32:57.550
התחלת ריצה 00:34:50.000
בקרת ריצה רחוקה 00:40:25.750
התחלת ריצה 00:45:47.650
בקרת כרוז 00:46:42.650
סיום 00:46:51.800
הצג מפה