תוצאה
קטגוריה
14 / 6
43%
מגדר
14 / 6
43%
כללי
14 / 6
43%
swim 5/14
T1
bike 6/14
T2
run 7/14
מקטע זמן
סיום אופניים 00:11:08.900
בקרת אופניים דרום 00:12:31.950
בקרת אופניים צפון 00:21:19.300
סיום אופניים 00:30:57.600
התחלת ריצה 00:32:51.000
בקרת ריצה רחוקה 00:38:52.500
התחלת ריצה 00:44:53.100
בקרת כרוז 00:45:54.350
סיום 00:46:02.850
הצג מפה