תוצאה
קטגוריה
14 / 5
36%
מגדר
14 / 5
36%
כללי
14 / 5
36%
swim 7/14
T1
bike 4/14
T2
run 4/14
מקטע זמן
סיום אופניים 00:11:18.150
בקרת אופניים דרום 00:12:44.100
בקרת אופניים צפון 00:21:18.700
סיום אופניים 00:30:56.200
התחלת ריצה 00:32:46.600
בקרת ריצה רחוקה 00:38:29.250
התחלת ריצה 00:43:43.500
בקרת כרוז 00:44:35.800
סיום 00:44:42.400
הצג מפה