תוצאה
קטגוריה
2 / 2
100%
מגדר
10 / 9
90%
כללי
10 / 9
90%
swim 6/10
bike 9/10
run 10/10
מקטע זמן
סיום שחיה 00:25:18.750
סיום שחיה 00:51:17.100
סיום אופניים 00:58:21.000
בקרת אופניים דרום 01:00:19.800
בקרת אופניים צפון 01:03:22.400
בקרת אופניים צפון 01:11:45.700
בקרת אופניים צפון 01:12:02.850
בקרת אופניים צפון 01:21:29.150
בקרת אופניים דרום 01:25:38.200
בקרת אופניים צפון 01:30:29.250
בקרת אופניים צפון 01:38:53.150
בקרת אופניים צפון 01:39:27.250
בקרת אופניים דרום 01:52:11.800
בקרת אופניים צפון 02:03:57.450
בקרת אופניים דרום 02:18:12.700
בקרת אופניים צפון 02:29:50.550
תחילת אופניים 02:42:47.600
התחלת ריצה 02:46:59.300
בקרת ריצה רחוקה 02:55:49.400
בקרת ריצה רחוקה 03:09:05.800
בקרת ריצה רחוקה 03:22:45.500
בקרת ריצה רחוקה 03:36:49.400
בקרת ריצה קרובה 03:43:53.100
התחלת ריצה 03:45:37.450
בקרת כרוז 03:47:08.550
סיום 03:47:22.900
סיום אופניים 04:17:11.600
הצג מפה