תוצאה
קטגוריה
27 / 4
15%
מגדר
27 / 4
15%
כללי
39 / 4
11%
swim 2/39
T1
bike 7/39
T2
run 8/39
מקטע זמן
סיום שחיה 00:12:45.550
סיום אופניים 00:16:13.450
בקרת אופניים דרום 00:17:47.700
בקרת אופניים צפון 00:26:37.350
בקרת אופניים דרום 00:36:52.000
בקרת אופניים צפון 00:45:56.650
סיום אופניים 00:56:03.800
התחלת ריצה 00:59:31.750
בקרת ריצה רחוקה 01:05:50.650
בקרת ריצה רחוקה 01:15:35.700
התחלת ריצה 01:21:46.100
בקרת כרוז 01:22:44.500
סיום 01:22:52.600
הצג מפה