תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
10 / 8
80%
כללי
10 / 8
80%
swim 5/10
bike 10/10
run 8/10
מקטע זמן
סיום שחיה 00:27:15.600
סיום שחיה 00:48:49.950
סיום אופניים 00:57:30.300
בקרת אופניים דרום 00:59:48.850
בקרת אופניים צפון 01:02:21.500
בקרת אופניים צפון 01:11:31.850
בקרת אופניים צפון 01:11:58.400
בקרת אופניים צפון 01:21:26.700
בקרת אופניים דרום 01:25:33.950
בקרת אופניים צפון 01:30:58.700
בקרת אופניים צפון 01:37:09.750
בקרת אופניים צפון 01:40:37.000
בקרת אופניים דרום 01:50:54.000
בקרת אופניים צפון 02:03:47.500
בקרת אופניים דרום 02:17:41.700
בקרת אופניים צפון 02:29:17.500
סיום אופניים 02:42:37.550
התחלת ריצה 02:47:44.400
בקרת ריצה רחוקה 02:55:29.850
בקרת ריצה רחוקה 03:08:55.100
בקרת ריצה רחוקה 03:21:54.450
בקרת ריצה רחוקה 03:36:13.150
בקרת ריצה קרובה 03:43:21.400
התחלת ריצה 03:44:55.700
בקרת כרוז 03:46:07.500
סיום 03:46:18.700
הצג מפה