תוצאה
קטגוריה
2 / 1
50%
מגדר
10 / 7
70%
כללי
10 / 7
70%
swim 3/10
bike 7/10
run 9/10
מקטע זמן
סיום שחיה 00:18:11.100
סיום שחיה 00:39:01.800
סיום אופניים 00:45:08.100
בקרת אופניים דרום 00:46:42.150
בקרת אופניים צפון 00:56:21.500
בקרת אופניים דרום 01:07:48.550
בקרת אופניים צפון 01:17:53.150
בקרת אופניים דרום 01:29:40.550
בקרת אופניים צפון 01:39:51.650
בקרת אופניים דרום 01:51:55.700
בקרת אופניים צפון 02:02:31.900
סיום אופניים 02:14:54.250
התחלת ריצה 02:21:37.650
בקרת ריצה רחוקה 02:29:25.900
בקרת ריצה רחוקה 02:41:41.300
בקרת ריצה רחוקה 02:54:46.700
בקרת ריצה רחוקה 03:09:18.500
התחלת ריצה 03:17:36.400
בקרת כרוז 03:18:55.200
סיום 03:19:06.950
הצג מפה