תוצאה
קטגוריה
5 / 4
80%
מגדר
10 / 6
60%
כללי
10 / 6
60%
swim 9/10
bike 6/10
run 3/10
מקטע זמן
בקרת כניסה לים 00:35:47.250
סיום שחיה 00:56:44.950
סיום שחיה 01:13:39.350
סיום אופניים 01:19:32.900
בקרת אופניים דרום 01:21:20.900
בקרת אופניים צפון 01:31:18.750
בקרת אופניים דרום 01:42:56.550
בקרת אופניים צפון 01:52:50.500
בקרת אופניים דרום 02:04:13.950
בקרת אופניים צפון 02:14:24.850
בקרת אופניים דרום 02:26:15.400
בקרת אופניים צפון 02:36:54.150
סיום אופניים 02:48:48.750
התחלת ריצה 02:52:58.350
בקרת ריצה רחוקה 03:00:37.350
בקרת ריצה רחוקה 03:12:45.950
בקרת ריצה רחוקה 03:25:15.500
בקרת ריצה רחוקה 03:37:59.400
בקרת ריצה קרובה 03:44:19.800
התחלת ריצה 03:45:51.150
בקרת כרוז 03:47:07.800
סיום 03:47:19.100
הצג מפה