תוצאה
קטגוריה
5 / 3
60%
מגדר
10 / 5
50%
כללי
10 / 5
50%
swim 4/10
bike 2/10
run 5/10
מקטע זמן
סיום שחיה 00:22:46.100
סיום שחיה 00:46:20.450
סיום אופניים 00:50:18.600
בקרת אופניים דרום 00:51:53.550
בקרת אופניים צפון 01:00:51.350
בקרת אופניים דרום 01:11:36.650
בקרת אופניים צפון 01:20:10.350
בקרת אופניים דרום 01:30:19.150
בקרת אופניים צפון 01:39:10.950
בקרת אופניים דרום 01:49:28.800
בקרת אופניים צפון 01:58:24.300
סיום אופניים 02:08:51.450
בקרת ריצה רחוקה 02:19:33.850
בקרת ריצה רחוקה 02:30:46.600
בקרת ריצה רחוקה 02:41:38.400
בקרת ריצה רחוקה 02:52:22.400
התחלת ריצה 02:59:15.700
בקרת כרוז 03:00:29.500
סיום 03:00:40.650
הצג מפה