תוצאה
קטגוריה
2 / 2
100%
מגדר
10 / 4
40%
כללי
10 / 4
40%
swim 1/10
bike 8/10
run 7/10
מקטע זמן
סיום שחיה 00:12:03.950
סיום שחיה 00:23:46.850
סיום אופניים 00:28:32.800
בקרת אופניים דרום 00:30:12.350
בקרת אופניים צפון 00:41:03.550
בקרת אופניים דרום 00:52:50.650
בקרת אופניים צפון 01:03:27.450
בקרת אופניים דרום 01:15:43.500
בקרת אופניים צפון 01:25:58.100
בקרת אופניים דרום 01:37:51.500
בקרת אופניים צפון 01:48:17.950
סיום אופניים 01:59:51.000
התחלת ריצה 02:03:58.800
בקרת ריצה רחוקה 02:11:27.350
בקרת ריצה רחוקה 02:23:31.400
בקרת ריצה רחוקה 02:36:12.650
בקרת ריצה רחוקה 02:49:43.700
התחלת ריצה 02:58:49.800
בקרת כרוז 03:00:22.500
סיום 03:00:34.750
הצג מפה