תוצאה
קטגוריה
2 / 1
50%
מגדר
10 / 3
30%
כללי
10 / 3
30%
swim 2/10
bike 3/10
run 6/10
מקטע זמן
סיום שחיה 00:15:12.000
סיום שחיה 00:31:17.100
סיום אופניים 00:36:47.300
בקרת אופניים דרום 00:38:27.300
בקרת אופניים צפון 00:47:56.300
בקרת אופניים דרום 00:58:50.750
בקרת אופניים צפון 01:08:23.800
בקרת אופניים דרום 01:19:27.250
בקרת אופניים צפון 01:28:55.750
בקרת אופניים דרום 01:40:07.000
בקרת אופניים צפון 01:49:09.800
סיום אופניים 02:00:14.200
התחלת ריצה 02:04:15.700
בקרת ריצה רחוקה 02:12:35.600
בקרת ריצה רחוקה 02:24:24.650
בקרת ריצה רחוקה 02:36:24.900
בקרת ריצה רחוקה 02:48:16.000
התחלת ריצה 02:55:48.700
בקרת כרוז 02:57:02.450
סיום 02:57:12.700
הצג מפה