תוצאה
קטגוריה
32 / 3
10%
מגדר
32 / 3
10%
כללי
41 / 3
8%
swim 4/41
bike 4/41
run 7/41
מקטע זמן
בקרת אופניים צפון 00:01:32.400
בקרת אופניים צפון 00:08:10.850
סיום שחיה 00:13:12.550
סיום שחיה 00:27:03.500
סיום אופניים 00:30:07.750
בקרת אופניים דרום 00:31:33.200
בקרת אופניים צפון 00:39:43.500
בקרת אופניים דרום 00:49:00.550
בקרת אופניים צפון 00:57:05.400
בקרת אופניים דרום 01:06:19.800
בקרת אופניים צפון 01:14:12.400
בקרת אופניים דרום 01:23:26.550
בקרת אופניים צפון 01:31:30.250
סיום אופניים 01:40:36.700
התחלת ריצה 01:42:45.900
בקרת ריצה רחוקה 01:47:24.350
בקרת ריצה רחוקה 01:54:54.800
בקרת ריצה רחוקה 02:02:33.400
בקרת ריצה רחוקה 02:10:23.800
התחלת ריצה 02:15:17.800
בקרת כרוז 02:16:10.700
סיום 02:16:19.150
הצג מפה