תוצאה
קטגוריה
5 / 2
40%
מגדר
10 / 2
20%
כללי
10 / 2
20%
swim 8/10
bike 4/10
run 1/10
מקטע זמן
בקרת כניסה לים 00:35:50.900
סיום שחיה 00:56:39.100
סיום שחיה 01:14:15.350
סיום אופניים 01:19:23.850
בקרת אופניים דרום 01:20:56.250
בקרת אופניים צפון 01:30:07.950
בקרת אופניים דרום 01:41:09.500
בקרת אופניים צפון 01:50:35.400
בקרת אופניים דרום 02:01:30.800
בקרת אופניים צפון 02:10:57.450
בקרת אופניים דרום 02:22:23.950
בקרת אופניים צפון 02:31:46.000
סיום אופניים 02:42:52.500
התחלת ריצה 02:45:53.600
בקרת ריצה רחוקה 02:51:59.650
בקרת ריצה רחוקה 03:01:53.850
בקרת ריצה רחוקה 03:12:02.850
בקרת ריצה רחוקה 03:21:52.750
התחלת ריצה 03:28:15.250
בקרת כרוז 03:29:20.550
סיום 03:29:30.950
הצג מפה