תוצאה
קטגוריה
5 / 1
20%
מגדר
10 / 1
10%
כללי
10 / 1
10%
swim 7/10
bike 1/10
run 2/10
מקטע זמן
בקרת כניסה לים 00:35:46.000
סיום שחיה 00:55:35.250
סיום שחיה 01:11:03.350
סיום אופניים 01:14:31.150
בקרת אופניים דרום 01:16:04.450
בקרת אופניים צפון 01:23:53.500
בקרת אופניים דרום 01:32:46.350
בקרת אופניים צפון 01:40:36.200
בקרת אופניים דרום 01:49:30.500
בקרת אופניים צפון 01:57:29.600
בקרת אופניים דרום 02:06:34.350
בקרת אופניים צפון 02:14:41.150
סיום אופניים 02:23:33.350
התחלת ריצה 02:26:15.100
בקרת ריצה רחוקה 02:34:00.300
בקרת ריצה רחוקה 02:45:53.600
בקרת ריצה רחוקה 02:58:29.650
בקרת ריצה רחוקה 03:10:55.250
התחלת ריצה 03:19:10.550
בקרת כרוז 03:20:16.500
סיום 03:20:26.900
הצג מפה