תוצאה
קטגוריה
42 / 29
70%
מגדר
42 / 29
70%
כללי
42 / 29
70%
swim 24/42
T1
bike 27/42
T2
run 30/42
מקטע זמן
סיום אופניים 00:10:31.350
בקרת אופניים דרום 00:11:58.650
בקרת אופניים צפון 00:21:11.450
תחילת אופניים 00:31:26.250
התחלת ריצה 00:33:14.300
בקרת ריצה רחוקה 00:39:12.300
התחלת ריצה 00:45:26.550
בקרת כרוז 00:46:24.400
סיום 00:46:33.500
הצג מפה