תוצאה
קטגוריה
42 / 28
67%
מגדר
42 / 28
67%
כללי
42 / 28
67%
swim 23/42
T1
bike 24/42
T2
run 34/42
מקטע זמן
סיום אופניים 00:10:28.950
בקרת אופניים דרום 00:11:57.300
בקרת אופניים צפון 00:20:27.600
סיום אופניים 00:30:21.200
התחלת ריצה 00:32:20.400
בקרת ריצה רחוקה 00:38:26.000
התחלת ריצה 00:44:37.900
בקרת כרוז 00:45:39.500
סיום 00:45:48.100
הצג מפה