תוצאה
קטגוריה
42 / 25
60%
מגדר
42 / 25
60%
כללי
42 / 25
60%
swim 27/42
T1
bike 21/42
T2
run 22/42
מקטע זמן
סיום אופניים 00:11:07.000
בקרת אופניים דרום 00:12:36.950
בקרת אופניים צפון 00:21:17.900
סיום אופניים 00:30:47.900
התחלת ריצה 00:32:41.800
בקרת ריצה רחוקה 00:38:14.900
התחלת ריצה 00:43:33.500
בקרת כרוז 00:44:25.500
סיום 00:44:30.500
הצג מפה